Hva gjør vi

Vi har utvidet vårt familie til å inkludere en Vineyard menighet i Rayong, Thailand. Pastor og barrista Jeff og hans kone er blitt gode venner av oss, og vi ønsker å hjelpe dem på alle mulige måter, både praktisk og økonomisk. 

De to siste årene har vi vært engasjert i oppstarten av den nye Matsentralen i Trondheim. Matsentralen er en mottakssentral hvor butikker og aktører i næringsmiddelsindustrien kan levere overskuddsmat, og hvor igjen alle frivillige i byen kan hente mat gratis til sine veldedige arbeid for ulike svakerestilte grupper i byen vår.

Gjennom vårt nettverk via Plan B og våre arbeidsplasser, har vi vært så heldige å få bli med på oppstarten av Repair Café Trondheim. Dette er et initiativ mellom ulike aktører, både frivillige, datakyndige og engasjerte idealister i byen.

Vi er engasjert i styret i Omsorgskafeen i Trondheim og har støttet dette arbeidet økonomisk på ulike måter i mange år. Omsorgskafeen er et frivillig arbeid og samarbeidsprosjekt mellom flere menigheter i Trondheim. Omsorgskafeen serverer varme måltid til fattige, husløse og rusavhengige mennesker i byen.

Julen er tiden for raushet og giverglede! Hver jul koser vi oss med å dele ut julegaver til familier som mottar hjelp fra Omsorgskafeen. Vi har nå også de to siste årene, fått lov å gi julegaver til barna på Frelsesarmeens barnehjem i Trondheim.

Intro Image

Plan B Vineyard
Nedre Ferstadveg 34
7071 Trondheim
dag.bjornas@gmail.com/ grethe.bjornas@gmail.com
kontonr: 1503 47 62845