Hva gjør vi

De to siste årene har vi vært engasjert i oppstarten av den nye Matsentralen i Trondheim. Matsentralen er en mottakssentral hvor butikker og aktører i næringsmiddelsindustrien kan levere overskuddsmat, og hvor igjen alle frivillige i byen kan hente mat gratis til sine veldedige arbeid for ulike svakerestilte grupper i byen vår.

Dette er en initiativ hvor både kommune, politikere og frivillige organisasjoner samarbeider for å få ned matsvinn og samtidig hjelpe mennesker som sliter økonomisk av ulike grunner.

Intro Image

Plan B Vineyard
Nedre Ferstadveg 34
7071 Trondheim
dag.bjornas@gmail.com/ grethe.bjornas@gmail.com
kontonr: 1503 47 62845