De to siste årene har vi vært engasjert i oppstarten av den nye Matsentralen i Trondheim. Matsentralen er en mottakssentral hvor butikker og aktører i næringsmiddelsindustrien kan levere overskuddsmat, og hvor igjen alle frivillige i byen kan hente mat gratis til sine veldedige arbeid for ulike svakerestilte grupper i byen vår.

Dette er en initiativ hvor både kommune, politikere og frivillige organisasjoner samarbeider for å få ned matsvinn og samtidig hjelpe mennesker som sliter økonomisk av ulike grunner.