Gjennom vårt nettverk via Plan B og våre arbeidsplasser, har vi vært så heldige å få bli med på oppstarten av Repair Café Trondheim. Dette er et initiativ mellom ulike aktører, både frivillige, datakyndige og engasjerte idealister i byen.

Det handler om å lære folk å reparere ting de ellers ville ha kastet, samt hjelpe til med å fikse f.eks elektronisk utstyr gjennom en Repair dugnad. Utstedet WorkWork har bidratt med gratis lokale, og både små og store nerder har vært med og hjulpet til. Repair Café er ment å kunne utvides til andre ting enn tekniske dippedutter, som for eksempel reparering/ redesign av klær, møbler osv.