Hva gjør vi

Vi er engasjert i styret i Omsorgskafeen i Trondheim og har støttet dette arbeidet økonomisk på ulike måter i mange år. Omsorgskafeen er et frivillig arbeid og samarbeidsprosjekt mellom flere menigheter i Trondheim. Omsorgskafeen serverer varme måltid til fattige, husløse og rusavhengige mennesker i byen.

Alle kan være frivillig på Omsorgskafeen, for her handler det om hjertevarme og en utstrakt hand til de svakeste i samfunnet. På omsorgskafeen skal alle møtes med respekt og et smil, og her er ingen brukere, men gjester!

Besøk Omsorgskafeen på Facebook: https://www.facebook.com/omsorgskafeen/

Intro Image

Plan B Vineyard
Nedre Ferstadveg 34
7071 Trondheim
dag.bjornas@gmail.com/ grethe.bjornas@gmail.com
kontonr: 1503 47 62845