Hva tror vi

Visjon: Å være et hjem og en utvidet familie for deg

Misjon (pillarer-hvordan nå visjonen): tjene, inkludere og vokse.

TJENE Gud, mennesker i og utenfor fellesskapet - INKLUDERE mennesker, uansett bakgrunn, historie og ståsted i forhold til tro - VOKSE i kjennskap til Gud, i tro og i antall (naturlig vekst/ relasjon). Les mer om våre kjerneverdier!

Kristen tro og kristne verdier har vært en viktig del av det moralske og etiske fundamentet i både Norsk og Nordisk sammenheng over mange hundre år. Dessverre har verdier og visjon druknet i prinsipper og politiske statutter, og det som skulle være en ressurs for både landet og folket, har bleknet, stivnet og mistet fotfestet blant nordmenn flest.

Intro Image

Plan B Vineyard
Nedre Ferstadveg 34
7071 Trondheim
dag.bjornas@gmail.com/ grethe.bjornas@gmail.com
kontonr: 1503 47 62845