Visjon: Å være et hjem og en utvidet familie for deg

Misjon (pillarer-hvordan nå visjonen): tjene, inkludere og vokse.

TJENE Gud, mennesker i og utenfor fellesskapet - INKLUDERE mennesker, uansett bakgrunn, historie og ståsted i forhold til tro - VOKSE i kjennskap til Gud, i tro og i antall (naturlig vekst/ relasjon). Les mer om våre kjerneverdier!

Vi er kirke overalt vi ferdes

felles og som enkeltmennesker. På ferie, på jobben, på flyet, hjemme, blant familie, venner, arbeidskollegaer og fremmede. Dette er direkte avledet av misjonsbefalingen og litt fritt oversatt ; der du er til enhver tid, ute gående, gjør alle folkeslag til mine disipler  

Come as you are, but don’t expect to stay as you are

Vi vil være en inkluderende, utvidet familie med Jesus i sentrum. Vi ønsker at du opplever å vokse nærmere Jesus, så lenge du er en del av familien vår. Å ha en levende tro innebærer å være åpen og villig til å lytte, lære, vokse og ta nye skritt. Vi er alle underveis og behøver Guds hjelp og gode veiledning, men også støtte og rettledning av venner i fellesskapet. Som i alle familier, vil vi bestå av mennesker i prosess og i bevegelse. Vi har respekt for hvor du er i ditt liv i dag, men inviterer deg samtidig til en “indre reise” som vil forandre ditt liv.

Messy church - no perfect people allowed

Vi har ulike personligheter, erfaringer, historier og livssituasjoner som alt er med på å prege hvordan vi tenker, prioriterer og velger, og ingen av oss er perfekte eller feilfrie. Vi ønsker å ha stor takhøyde, og tror det er spesielt viktig at kirkefremmede opplever en lav terskel. Å inkludere alle betyr utfordringer og en viss porsjon forventet kaos, men det anser vi som viktig, riktig og sunt for å skape en kultur hvor åpenhet, toleranse og sårbarhet er i fokus. Vårt mål  / Visjon er å være familie for alle som “ikke helt har fått det til”.

Naturlig overnaturlig

Det er viktig å oppleve og ha en relasjon med Jesus, og ikke bare ha en teoretisk tro. Det er verdifullt å kunne være åpne og sårbare sammen i en trygg setting, og be, lovsynge og søke Gud. Vi tror at det er når vi har personlige møter med Gud, når Den Hellige Ånd får snakke direkte til oss, at tro vokser og liv forandres. Samtidig vil vi unngå ‘hype’ og følelsesmessig manipulering, og tror det er best å være naturlig, bevisst på det enkle og forklare hva som skjer for å inkludere alle. Vi skal være oss selv både utenfor fellesskapet, når vi møtes, og når vi er samlet framfor Gud.