Vi ønsker å bygge på et fundament av toleranse, ærlighet og åpenhet hvor individet, uansett bakgrunn, fortid eller problemer blir definert av den de er og sitt Gudgitte potensiale. Og per definisjon, slik Gud ser på oss, er vi alle unike MESTERVERK!

Plan B er vår utvidede familie og ikke en intern klubb for spesielt interesserte. Vi startet Plan B  fordi vi kjente et behov for en ny måte å tenke menighet på. Vi som fellesskap ønsker å begrave all "religiøsitet", og ta essensen av det budskapet bibelen egentlig har, inn i en form og et uttrykk som kommuniserer og er aktuelt i dag. Vi ønsker å være en menighet for uperfekte mennesker i Trondheim som er åpen for, sammen med andre, å gjøre litt research på tro og Gud.

Plan B er ikke hobbyaktivitet - men en livsstil! Det er et HJEM og et "hus med mange rom" hvor alle har en plass, inflytelse og eierskap og kan bidra og være med å forme hvordan "livet i huset" ser ut.

"Veien er målet - og målet er et rikere og bedre liv!"