En viktig ting vi har lært av Vineyard og John Wimber er at "everybody gets to play!"

En viktig verdi i Vineyard er at alle, uansett erfaring, bakgrunn og "posisjon" skulle kunne bidra og bli engasjert i det som foregår i fellesskapet. 

Vi i Plan B ønsker å dyrke fram hver enkelt persons styrker, det som kommer fram gjennom passion og hjertesaker. Dette er aktiviteter/oppgaver og engasjement som GIR energi, glede og følelsen av å ha en purpose og gjøre noe meningsfult. Fordi vi er forskjellige, har vi ikke samme naturlige "drive", ei heller liker vi de samme tingene. Ergo er det viktig for oss å kartlegge og få kjennskap til hva de som henger rundt i Plan B brenner for. Når alle får bruke seg selv og sine styrker, vil vi kunne bygge bedre og vokse mere som individer og fellesskap. Forskjellighet er den geniale måten Gud har skrudd oss sammen på fordi vi skal utfylle og hjelpe hverandre.

Vi vil fokusere på at det er menneskenes styrker som er de sanne ressursene, og derfor se på hvem og hva vi er før vi definerer oppgaver og aktiviteter. Vi ønsker ikke å tvinge noen inn i oppgaver eller gi noen ansvar bare fordi "det er et behov som må dekkes av noen". Derimot vil vi skape en arena, kall det gjerne et veksthus, der vi annerkjenner de gavene folk har. Vårt fokus er å "gjødsle og vanne", slik at alle i større grad kan erkjenne, omfavne og glede seg over sin unike gavemiks, og få bruke den aktivt i fellesskapet.

Dessuten er ingen av oss født verdensmestre - ergo må vi kjempe imot perfeksjonisme i den forstand at vi, selv om vi ønsker å gjøre vårt beste og søke og bli stadig bedre, må våge det uperfekte, uferdige og la folk slippe til for å kunne øve seg i bruken av sine styrker. I dagens samfunn er dette vanskelig, da mange ikke tør "vise seg fram" og fortelle hva de drømmer om, fordi kravet til øyeblikkelig suksess er så stort. Men saken er at alle må lære å krype før de kan lære å gå! :-)