Kristen tro og kristne verdier har vært en viktig del av det moralske og etiske fundamentet i både Norsk og Nordisk sammenheng over mange hundre år. Dessverre har verdier og visjon druknet i prinsipper og politiske statutter, og det som skulle være en ressurs for både landet og folket, har bleknet, stivnet og mistet fotfestet blant nordmenn flest.

Kirken som institusjon har glemt å fornye seg, og budskapet har dermed lett blitt feiltolket og oppfattet som et snevert, dømmende og frihetsberøvende tankefengsel. 

I Norge har det å være "en kristen" blitt en label som benyttes på intolerante, konservative og uopplyste mennesker. Og dessverre kan kirken mange steder oppleves som en institusjon som har mer fokus på å formidle "rett og galt" enn "nåde og tilgivelse".

Enhver regel, ethvert system eller form er uten verdi dersom vi ikke forstår at de er til for oss og vårt beste. Når regler og system styrer over og "eier oss", slutter vi å stille spørsmål. Da er vi blitt det vi i Plan B kaller "regliøse" : man velger trygghet og komfort framfor å være villige til prøve noe nytt. 

Vi i Plan B ønsker en forandring, skape en endringskultur og være en levende organisme som er fleksibel og i stadig bevegelse!

Vi mener også at et bygg kun fungerer som tak over hodet og en rent teknisk og praktisk innretning for å kunne samle familien. Et fellesskap er ikke definert av et bygg, og en kirke er faktisk et fellesskap av mennesker; de som føler tilhørighet og som anser det som sitt andre hjem. Så om vi velger å møtes i et hjem, ute i naturen, i en bar eller leier et fysisk bygg, så er det i alle tilfeller et uttrykk for Guds Kirke.

"Du blir ikke mer en kristen av å gå i kirken, enn å bli en bil av å stå lenge nok i en garasje!!

Vi liker å si at vi er "anarKirkiske" og "antiRegliøse" 

"Anarkirkisk" = Det er menneskene som er kirken - ikke bygget!
"Anti-regliøse" = Bruk hodet! Vi behøver regler og struktur, men ikke menneskeskapte, trangsynte regler som stjeler friheten fra individet og begrenser Guds storhet.