Samarbeid med andre menigheter, organisasjoner og bedrifter er viktig for oss, og vi ønsker å være synlig i bybildet gjennom å vise engasjement og jobbe side om side med andre frivillige.

Målet er å hjelpe mennesker, "make a difference" og bidra til en positiv utvikling i byen vår. Da vil et samarbeid på bakgrunn av felles hjertesak, uavhengig av standpunkt i forhold til tro, føre til et sterkere og mere effektivt hjelpearbeid. Gud har omsorg for mennesker, for hele mennesket, og Han har ingen skjult agenda når Han elsker det Han har skapt. Derfor plikter også vi å slutte å gjøre utadretta/ frivillig arbeid til "frelsesprosjekt", og istedet følge Jesu eksempel å se etthvert uperfekt menneske som et mesterverk og en bror/søster som trenger en hjelpende hånd.

Jesus ble kritisert av sine egne for å omgås "feil type mennesker", for å inkludere prostituerte, tollere (den tids parkeringsvakter? ) og syndere inn i relasjon og fellesskap. Hvem kan påstå at det var en "perfekt, ren, uklanderlig og strukturert samling homo sapiens" ?!! Så hvis "målet helliggjør midlet", ønsker vi en "Messy Church" der vi går utenfor vår komfortsone og er villige til å stille opp der det behøves og brette opp armene i kor med andre fantastiske frivillige