Våre tre kjerneverdier, som er pilarene i alt vi gjør og som vi bygger vårt fellesskap på er: Tjene - Vokse - Inkludere

Et TJENENDE fellesskap

Vi ønsker at vårt fellesskap og utvidede familie skal preges av raushet og en genuin og ekte omsorg for alle som regner Plan B som sitt hjem.

Med ordet "tjenende", vel vitende om den "negative ladingen" enkelte i vårt rike land assosierer med det , menes at behovet for tilhørighet og relasjon bør demonstreres gjennom et fellesskap hvor fokuset er på "felles beste" i motsetning til en "meg og mitt først"-holdning. Hvis vi ser på de første samlingene av Jesusfans, så var deres fellesskap preget av en gjensidig ansvarsfølelse og solidaritet som gjorde at de tok vare på hverandre og delte med hverandre uten å "føre regnskap" og  måle verdi ut ifra ressurser. Selv om vi lever i et høyst kapitalistisk samfunn der individet måles etter graden av suksess og "cash-flow", så tror vi på at det er mulig å endre våre navlebeskuende holdninger til en opplevelse av at vi sammen når lengre og kan utgjøre en større forskjell når vi "slår våre pjalter sammen". (ordet "pjalter" betyr opprinnelig "filler" - med andre ord: vi kommer med det lille og stakkarslige vi har og ser hvordan vi i fellesskap gjør hverandre sterke og "rike")

Et VOKSENDE fellesskap

Med "vekst" mener vi først og fremst den forandringen som skjer i et menneske. Vi ønsker å se mennesker få håp, tro på seg selv, sine unike styrker og at de er både elsket og inkludert bare fordi de ER. Vi tror at når mennesker opplever å bli akseptert og annerkjent uten å måtte bevise noe eller gjøre seg fortjent, så åpnes det opp en del dører, og en sunn indre vekst og et bedre selvbilde vil sette mennesker istand til å oppdage hvor fantastisk og unik de er, og hvordan Gud har tenkt at vi alle vokser mest i et fellesskap som fungerer som en familie.

Et INKLUDERENDE fellesskap

" En fremmed er en venn du ennå ikke kjenner!!"

Selv om vi er forskjellige, har ulik bagasje og bakgrunn, så mener vi at et fellesskap må være åpent for alle. Vi håper at vi klarer å bygge et "hjem" hvor alle er trygg på at de kan ta med sine venner, familie og relasjoner uten å frykte fordømmelse, religiøs uvitenhet og skepsis. Vi vil jobbe for åpenhet og toleranse, slik at mennesker kan komme som de er, der de er i livet, uten masker og kulturelle fasader og føle seg akseptert. Vi ønsker ikke å være en homogen masse hvor alle tilsynelatende er "enige", men vi vil la oss utfordre til å leve slik Jesus gjorde, og omgåes alle med respekt og kjærlighet, også når vi ikke forstår eller er enige i alt.